الکترو نوربین

فروشنده سیم نسوز

الکترو نوربین

فروشنده سیم نسوز

sim noorbinآدرس

خیابان لاله زار جنوبی .کوچه بوشهری .مجتمع تهران الکتریک. طبقه اول پلاک  205 الکترو نوربین

تلفن

33970970

33928647

33925186